Symboliek

T.W.I.S.T. heeft als vereniging haar eigen logo, vlag, wapen en lied, die hieronder kort worden toegelicht. De officiële beschrijving van de symboliek van T.W.I.S.T. is na te lezen in het wapendocument.

Logo

Het logo van T.W.I.S.T. is de gouden appel, zoals hierboven te zien. De twistappel komt uit de Griekse mythologie, waarin de godin Eris deze appel wil schenken aan de mooiste. Vervolgens ontstaat er tussen drie godinnen een ruzie, oftewel een twist, over wie het meeste recht heeft op de appel. Uiteindelijk mag Paris kiezen wie de appel krijgt. Alle godinnen bieden hem iets, maar hij kiest voor Hera, die hem de mooiste vrouw op aarde belooft. Hera ontvangt de appel en Paris krijgt Helena. Dit is het begin van de Trojaanse oorlog, die gaat om de roof van Helena.
De gouden appel uit dit mythologische verhaal is in de Nederlandse taal terecht gekomen met het woord twistappel, dat ‘hetgene waar onenigheid over bestaat’ betekent. De appel brengt in onze vereniging echter geen ruzie met zich mee, maar zorgt juist voor verbinding tussen de leden. De appel is er voor ons allemaal, zoals in ons verenigingslied gezongen wordt.

Vlag

Sinds bestuur Jan (2015-2016) heeft T.W.I.S.T. officieel een vlag, ontworpen door Jur Timmerman. De vier vlakken in de vlag staan symbool voor de vier tracks van de studie Taalwetenschap, die binnen de studieverenging samenkomen. De gouden appel, die centraal in het midden staat, staat symbool voor de studievereniging.

Wapen

Het wapen van T.W.I.S.T. is een schild met daarin vijf vlakken. Naast het hartschild, dat de gouden Twistappel bevat, en een vlak gewijd aan het symbool van Leiden, bevat het wapen een vlak voor elk van de drie studies die vroeger door T.W.I.S.T. vertegenwoordigd werden. De studie Talen en Culturen van Afrika wordt vertegenwoordigd door een Afrikaans schild, afgebeeld op de drie Panafrikaanse kleuren. Algemene Taalwetenschap wordt vertegenwoordigd door het IPA symbool dat ruwweg de klank van een gnoe verbeeldt en Vergelijkendde Indo-Europese Taalwetenschap wordt vertegenwoordigd door twee zonnewielen en twee paarden.

Het motto Linguistica Est is de Latijnse vertaling van Taalwetenschap is ‘t!, de officieuze leus waarvan T.W.I.S.T. het acroniem is.

Lied

Het Twistlied is hieronder te beluisteren. De tekst en melodie kunnen worden meegelezen in het wapendocument bovenaan de pagina.